Yenilenebilir Enerji Ve Değişen Dünya

Yenilenebilir Enerji İçin: 0332 988 0332

Dünyamız her gün gelişen ve hızına yetişilmez bir teknoloji çağını yaşıyor. Yaşanan bu teknoloji çağı insanlara hem üretmeyi hem de üretileni tüketmeyi öğretiyor. Üretirken unutulan ise maalesef bazı enerji kaynaklarının acımasızca tüketildiği… Oysa bugün kullanılan birçok teknoloji bize yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilmeyi de öğretti. Bu öğretiden yola çıkarak, tükenen her enerjinin kaynağını tükenmeyen kaynaklardan üretmek; insanoğlunun geleceğe bırakabileceği en büyük miras olarak yerini koruyor.

Enerji Nedir?

İçinde yaşadığımız teknoloji çağı ne yazık ki tüketime dayalı bir hayatı bizlere yaşatmaya çalışıyor. Hayatımızı kolaylaştıran birçok teknolojik alet ya da üründe kullanılan enerji bir şekilde tükenmeye mahkum. Tükenmeye mahkum olan bu enerjilerle çalıştırılan ürünler bile günü geldiğinde bitiyor, kullanılamaz bir hale geliyor. Hal böyle olunca biten bir şeyi kullanmak yerine, doğanın bize hediye ettiği bitmeyen kaynaklara yönelmek en doğrusu olacaktır.

Yenilenebilir enerji, kaynağını doğadan alan ve her gün bitmeden takviye edilebilen enerji kaynakların genel adıdır. Bu kaynaklar arasında bugün en çok kullanılanlar; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji ve biyokütle enerjisidir. İnsanoğlu güneş ve rüzgardan elektrik üretmeyi başarabilmiş, yer altındaki kaynakları kullanarak jeotermal enerji ile evini ısıtabilmiş, yıllar boyu ürettiği buğdayı su kaynağını kullanarak hidrolik enerji ile una çevirebilmiş ve bazı atıkları biyokütle enerjisi olarak kullanıp araçlarını dahi hareket ettirebilmiştir. Sayılan bu örneklerden hareketle bitmeyen kaynaklar insanlara birçok alanda yardımcı olmuş ve yenilenebilir enerji kaynakları hem zararsızlığı hem de tükenmeme sebebiyle hayatımızdaki yerini korumuştur.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji

Ülkemiz 80 milyonluk nüfusuyla bugün enerjiye olan ihtiyacı her gün artan ülkeler arasındadır. Kış aylarında evimizi ısıtmak için kullandığımız odun, kömür, linyit, doğalgaz gibi kaynaklar ile birlikte araçlarımız için kullandığımız petrol türevi yakıtlar artan nüfusla birlikte tükenişlerini hızlandırmışlardır. Gelişen teknolojilerle birlikte tükenen bu kaynaklardan ziyade yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek daha mantıklı olacaktır. Ülkemiz bu kaynaklar açısından bakıldığında rüzgar ve güneş enerjisinin yanında biyokütle enerjisi bakımından da zengin bir coğrafyadadır. Böyle bir coğrafyada bulunan ülkemizde bugün en çok kullanılan enerji kaynakları güneş ve rüzgar enerjisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda tükenmeyen enerji kaynakları kullanılarak en fazla elektrik ve sıcak su ürettiğimiz bilgisini paylaşmak yanlış olmayacaktır.

Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir Enerji

Tükenmeyen Enerjilerin Gelişimi

Yüzyıllardır dünya üzerinde yaşam süren insanoğlu, hayatını kolaylaştırabilmek adına enerji kaynaklarını kullanabilmeyi öğrenmiştir. Kullanılan bu kaynaklar tükenen ve tükenmeyen kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat burada ilk göze çarpan insanoğlunun en başından buyana tükenebilir enerjiyi kullanmaya başlamasıdır. Tükenebilir kaynakların enerjiye çevrilerek kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Hal böyle olunca yüzyıllardır kullanılan bu kaynakların tüketilebilirliği modern çağlarda tükenmeyen kaynakların arayışını ortaya çıkarmıştır. Örneğin günümüz çağının vazgeçilmezi olan arabalarda kullanılan petrol türevi yakıtların bitme ihtimali savaşlara dahi sebep olmaktadır. İşte bu savaşların bile önüne geçmek adına biyokütle enerjisi kavramı ortaya çıkmıştır. Ya da başka bir örnekle evlerde ısınma kaynağı olarak kullanabilen doğalgaz yerine jeotermal kaynaklardan sıcaklık elde etmek fikri insanları yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. İşte bu örneklerden sonra karşımıza çıkan sonuç; bu tür tükenmeyen kaynakları kullanmak ya da kullanmayı öğrenmenin geleceğe bırakılacak en güzel miras olduğudur.

Related Post