Solar Montaj Sistemi Elektrikten Tasarruf Edin

Solar Montaj Sistemi İçin: 0332 988 0332

Yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanmak isteyen kişiler tarafından tercih edilen güneş enerji sistemleri” kendi elektriğini üret” şiarı pek çok kişi tarafından tercih edilmiştir. Elektrik enerjisinin bulunmadığı farklı sahalarda veya elektrik enerjisinden tasarruf etmek için kullanılır. Kullanımı gerçekleştirilen güneş panelleri yetkili firma tarafından müşterinin talep ettiği bir zemine yâda çatıya monte edilir. Makalemizin içeriğini konu başlığından da anlaşıldığı gibi solar montaj sistemi oluşturur. Evet, solar panel sistemleri çatı ve zemin gibi mekânlara monte edilirken montaj sistemlerine ihtiyaç duyulur. Montaj sisteminde gereken özellikler çatının konum yapı ve şekline göre değişiklik gösterir.

Zemin Çatı Montajı Nedir?

Solar panellerin montaj edilmesinde iki yol mevcuttur. Birincisi zemin montajı ikincisi ise çatı montajıdır. Öncelik olarak zemin montajı hakkında kısa bilgiler aktaralım. Zemin montajının amacı; panelleri uygun açılarda ve zeminden minimum 60 cm yükseklikte tutmaktır. Dikkat edilmesi gereken bu durum ile panelleri yukarıda tutarak zemin de gölge bulundurma durumu ile ot ve tozlardan uzaklaştırılması sağlanmış olur. Solar montaj sistemi için uygun özelliklerde sanayi odası kontrolünden geçen solar paneli montaj sehpaları üretilir. . Sehpa üretimi yerel kaynaklarla gerçekleştirilmiş olup tamamen milli bir üretimdir. Kurulumu kolay olan sehpaların eğilim ve yüksekliği ayarlanabilir açılardadır. Montaj sehpası kazık temel yâda beton temel üzerine sabitlenmektedir.

Düz Çatı Montajı Nedir?

Yukarıda izah ettiğimiz zemin montajından sonra “çatı montaj sistemi” içeriğine birlikte bakalım. Özelik olarak solar panel çatı montaj sistemi çatının yapı, durum ve şekline göre “Düz Çatı” ve “Eğimli Çatı Montajı” olmak üzere ikiye ayrılır. Peki, nedir düz çatı montajı diye soracak olursanız sizlere özelliğiyle zemin montajına yakın olduğunu söyleyebilirim. Ancak daha hafif bir sistem olan yapı kullanılmıştır. Çatı montajı inşa edilirken statik hesapların alınması mimar tarafından gerçekleştirilmelidir. Çünkü çatıyı zora sokmayacak sistemli bir çalışmanın yapılması gerekir. Solar montaj sistemi çatı montajında kullanılacak profillerin et kalınlığı dikkate alınmalıdır. Ayaklara ağırlık yerleştirilmeli, beton yapısına zarar verilmemelidir.

Solar Montaj Sistemi
Solar Montaj Sistemi

Eğimli Çatı Montajı Nedir?

Son olarak eğimli çatı montajını işleyerek makalemizi sonlandıralım. Solar montaj sistemi panellerin montaj edilmesinde kullanılan çatı montaj sisteminin alt grubundan olan “Eğimli Çatı Montajı” çatıda kullanılacak malzemenin şekline göre iki kısımdan oluşur. Kiremit Çatı Montajı ve Trapez Çatı Montajı. Her iki sistemde de kullanılacak sabitleme kancaları farklı özelliktedir. Kiremit çatı montajında kiremitlerin alt kısmında yer alan kalasa montaj yapılmaktadır. Kanca tercihi de bu durum göre değişiklik gösterir. Trapez çatı montajı, Kiremit çatı Montajına göre kolaydır. Burada sadece trapezlerin sabitlenmesi gerçekleştirilir.

Related Post