Elektrik Üretmek

Elektrik Üretmek İçin Neler Kullanılır?

Elektrik Üretmek İçin: 0332 988 0332

Dışa bağımlılığın azaltılmasında ve yerli kaynakların geliştirilmesinde de büyük bir önem arz etmektedir. Elektrik götürülmesi zor olan bölgelerde çok avantaj sağlamaktadır. Bir ülkenin gelişmesinde en büyük paya sahip olan madde enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları, dünyanın gün geçtikçe daha büyük sorunları halinde karşımıza çıkan ve her zaman da çıkacak olan enerji ihtiyacını karşılamada büyük önem taşımaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretmek vasıtasıyla en azından gelecekteki enerji ihtiyacı konusunda dünya bir nefes alabilmektedir. Şuan ki duruma bakıldığında dünyanın en büyük enerji kaynağını fosil yakıtların oluşturduğunu görmekteyiz. Ne yazık ki bu da yenilenemez enerji kaynaklarından olması sebebiyle gelecek için pek umut vermemektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretmek hakkında fazla çalışmalar yapılmadığından bu sorum beraberinde çevrede, havada ve suda birçok kirliliklere yol açmaktadır.

Peki Nedir Bu Yenilenebilen Enerji Kaynakları?

Güneş enerjisi
Rüzgar enejisi
Jeotermal enerji
Biyokütle enerjisi
Hidrojen enerjisi
Dalga enerjisi
Gelgit enerjisi olarak sıralanabilir.

Elektrik üretmek adına ilk sırada yer alan güneş enerjisi, daha önceleri üretim maliyeti yüksek olması sebebiyle pek fazla kullanılamamaktaydı. Ancak günümüzde çok gelişti ve daha çok verim alınmaya başlandı. Aynı zamanda çevreye de hiç bir zarar vermeyen bir enerji kaynağıdır. Rüzgâr enerjisi, güne ışınlarının dünyaya geliş açısındaki farklılıklar ve dünyanın dönmesi sonucu oluşan basınç farklılıkları sonucu oluşan rüzgârların oluşturduğu enerji kaynağıdır. Günümüzde rüzgârların ne zaman ve nerde çıkacağının daha iyi tahmin edilebilmesi sonucu daha çok kullanım alanı bulmaktadır. Hidroelektrik enerjisi, elektrik üretmek için gerekli enerjiyi suyun akış gücünden alarak gerçekleştirmektedir. Yüksekliğin ve akış hızının daha fazla olduğu hesaplanan yerlerde yapılması daha çok avantajı da beraberinde getirmektedir.

Elektrik Üretmek
Elektrik Üretmek

Jeotermal kaynaklar vasıtasıyla elektrik üretmek için de direkt veya dolaylı yollardan elde edilen bir enerjidir. Özellikle kaplıcalar vasıtasıyla turizm sektöründe de fayda sağlamaktadır. Biyokütle enerjisi de yenilenebilir enerji kaynaklarından olup, her türlü bitki, yosun, ve alglerden oluşmakta olan bir enerji kaynağıdır. Elektrik üretmek için bir başka enerji kaynağı da hidrojen enerjisidir. Bu enerji kaynağı, doğada bol miktarda bulunmakta olan hidrojen gazının işlenerek dönüştürülmesi yoluyla elde edilmektedir. Temiz enerji kaynakları arasında da çok önemli bir yere sahiptir. Dalga enerjisi, denizlerdeki dalganın kullanılması sayesinde elde edilmektedir. Pek fazla rağbet görmemiştir ama dünyanın %70 kadar kısmının suyla kaplı olması sebebiyle avantajlı bir enerji kaynağı olduğu söylenebilir.

Related Post